காதல்,காமத்தின் இடைவெளி.

உன் வல கண்ணீற்கும்
இட கண்ணீற்கும்
உள்ள இடைவெளிதான்
காதலுக்கும்,காமத்திற்கும்
உள்ள இடைவெளி..

எழுதியவர் : (17-Apr-11, 6:59 pm)
பார்வை : 535

மேலே