வசந்தி -பெயர் கவிதை

(வ)சதி வந்தவுடன்
பா(ச)ங்களும்
ப(ந்)தங்களும்
(தி)சை மாறுவது ஏனோ ?

எழுதியவர் : உடுமலை சே.ரா .முஹமது (1-Jul-15, 10:35 am)
பார்வை : 148

மேலே