மதிப்பு

டை கட்டி வேலை பார்ப்பதை விட,
எவருக்கும்
கை கட்டி வேலை பார்க்காமல் இருக்கும்
விவசாயாம் எவ்வளவோ மேல்
"படிச்சா வேலையில்ல
படிக்கலனா மதிப்பு இல்ல"

( அனைத்தும் அனுபவம் )

எழுதியவர் : மடந்தை ஜெபக்குமார் (5-Jul-15, 1:15 pm)
Tanglish : mathippu
பார்வை : 575

மேலே