பிரமம்

பிரமம் பெரிதன்று சிறிதன்று அஃது
பரப்பற எல்லை கடப்பது

எழுதியவர் : (7-Jul-15, 7:49 am)
பார்வை : 47

மேலே