சம்மதம்

உன் பிரிவும்
உயிர் பிரிவும்
ஒரே நேரத்தில் நடந்துவிட சம்மதம் எனக்கு

எழுதியவர் : KARTHIK GAYU (11-Nov-15, 4:23 pm)
Tanglish : sammatham
பார்வை : 160

மேலே