நான் +நீ

விழிகள் இணைப்பது
இரு இதயங்களை மட்டும் அல்ல
அன்பான இரு உறவுகளையும் தான் ....
நான் +நீ

எழுதியவர் : jebakeerththanaa (13-Dec-15, 7:23 pm)
பார்வை : 132

மேலே