பிரிவு

பிரிவு என்பது நீ ...............
சுவாசம் என்பது நீ ...............
காதல் என்பது நீ ...............
உயிர் என்பது நீ ...............

உன் சுண்டு விரலில் மோகம்
அரிய காத்து இருக்கும் என் உயிர்???

உன் மீது என் பரிவ ................

எழுதியவர் : vviji (17-Feb-16, 11:09 am)
Tanglish : pirivu
பார்வை : 107

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே