ஆண்

பெரும் கோவத்திலும் ஒரு
பெண்ணிடம் கெட்ட வார்த்தை
பயன்படுத்தாமல் பேசுவதில்
உள்ளது ஆண்மை..................

எழுதியவர் : மாரி சிவா (23-Jun-16, 2:12 pm)
Tanglish : an
பார்வை : 70

மேலே