பார்த்துக்கோங்களே

ஒருவன்: நீங்க கடலே பார்த்ததில்லையா.. ஆச்சரியமாயிருக்கே..?

குடிகாரன்: நானாவது கடல் தான் பார்த்ததில்லை.... என் நண்பன் வானமே பார்த்ததில்லேனா பார்த்துக்கோங்களே..

ஒருவன்: ?!?!??!

எழுதியவர் : அ வேளாங்கண்ணி (10-Jul-16, 8:42 am)
பார்வை : 98

மேலே