பணம்

பணம் எனும் தீ
மனம் எனும் பஞ்சில்
பற்றிவிட்டால்
தேகம் சாம்பல் தான்......

எழுதியவர் : இதயம் விஜய் (21-Jul-16, 7:03 pm)
Tanglish : panam
பார்வை : 1493

மேலே