என் சின்ன கருத்து

வாழ்க்கையில் யார் காலடியிலும் நாமும் வாழ கூடாது நமக்கு கீழும் யாரும் வாழ கூடாது

எதிரி என்றுமே துரோகி ஆவதில்லை நண்பன் தான் துரோகி ஆவான் விழிப்புடன் இரு மனித

எழுதியவர் : munjareen (25-Aug-16, 1:22 pm)
Tanglish : en sinna karuththu
பார்வை : 292

மேலே