கற்பனை

இருள் அடர்ந்த இடத்திலும் எனக்கு மட்டும் வெளிச்சம் - உனது கண்களால்

எழுதியவர் : ரேவா ice (8-Oct-16, 4:24 pm)
சேர்த்தது : ரேவதி ஐஸ்
Tanglish : karpanai
பார்வை : 101

மேலே