துளிப்பா

அங்கங்கே அங்கங்கே
அலைகிறது வளியை போல
மனம்(பாரதி)

எழுதியவர் : பாரதி செல்வராஜ். செ (1-Nov-16, 9:36 pm)
பார்வை : 159

மேலே