கலவரம் -உடுமலை சேரா முஹமது

இன்றைய நிலவரம்
என் உள்ளத்தில் கலவரம் ...,
அவன் இன்று
கல்லூரி வராததால் ...!

எழுதியவர் : உடுமலை சே.ரா .முஹமது (2-Nov-16, 1:40 pm)
பார்வை : 44

மேலே