மனதின் வலி---ப்ரியா

ஏமாற்றம் ஒருநாள்
உன்னைத்தொடும் போதுதான்
உனக்குப்புரியும்....
உன்னால் ஏமாற்றப்பட்டவர்களின்
மனதில் ஏற்பட்டக்காயங்கள்
எத்தனை கொடூரமானது என்று...

எழுதியவர் : ப்ரியா (9-Jan-17, 4:14 pm)
Tanglish : manathin vali
பார்வை : 294

மேலே