பிரச்சனைகள்

தற்கொலை பண்ணிக்குற அளவுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தும் நான் ஏன் பண்ணிக்கல தெரியுமா
எங்க திரும்பவும் பிறந்து மொத இருந்து அவஸ்தைபடனுமோன்னு தான் !!☹🍻


Close (X)

0 (0)
  

மேலே