டிஜிட்டல் ட்ரிங்

போதைகளின் விருப்பம் ...

பன்னீர் ஆண்டால் என்ன ?
சசி ஆண்டால் என்ன ?
தீபா ஆண்டால் என்ன ?
--மீதிக் கடைகளையும் மூடாமல் விட்டுவைத்தால்
புண்ணியமாகப் போகும் .
பாட்டில்ல குடிச்சோம் டிஜிட்டல்ல வும் குடிக்கிறோமுங்க
இது சத்தியமுங்க ....

----கவின் சாரலன்


  • எழுதியவர் : கவின் சாரலன்
  • நாள் : 11-Jan-17, 10:16 am
  • சேர்த்தது : கவின் சாரலன்
  • பார்வை : 128
Close (X)

0 (0)
  

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே