என்றென்றும் காதலர்தினமே

அன்போடு பார்த்து
ஆசையாய் கதைத்து
இன்பமாய் மகிழ்ந்து
ஈரல் குளிர அணைத்து
உயிரோடுயிராய் கலந்து
ஊடல் கூடி நெகிழ்ந்து
எண்ணங்களை புரிந்து
ஏக்கங்களை தீர்த்து
ஐவிரல்களும் கோர்த்து
ஒன்றோடொன்றாய் கலந்து
ஓவியமாய் ரசித்து
ஔவியம் விடுத்து....

காதலர்கள் வாழ்ந்தால் என்றென்றும் காதலர்தினமே...

எழுதியவர் : சே.முகம்மது யாசீன் (14-Feb-17, 8:30 am)
சேர்த்தது : முகம்மது யாசீன்
பார்வை : 132

மேலே