விடுதி மாணவர்கள்

அம்மாவின் அறுசுவை உணவுக்கு ஆறுதல் பரிசு,
அரை வயிற்று சோற்றுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய்
ரொக்க பரிசு!
விடுதி மாணவர்கள்.

எழுதியவர் : சுருளீஸ்வரி (23-Feb-17, 11:28 am)
பார்வை : 86

மேலே