புல்

எவ்வளவு மிதி பட்டாலும்
வளர்ச்சி மட்டுமே
குறிக்கோளாய்.

எழுதியவர் : Raj De Inno (11-Apr-17, 5:18 pm)
சேர்த்தது : ராஜ்
Tanglish : pull
பார்வை : 261

மேலே