நட்பு-ஹைக்கூ

நட்பு இனங்கள் ஏதும் இல்லா
ஓர் மகத்துவப் பிணைப்பு
நண்பர்களில் இனம் உண்டு ( இனம்: ஆண் ,பெண்)


Close (X)

0 (0)
  

மேலே