பாதி புன்னகை

எனக்கு காட்டவேண்டாம் என்று
கதவருகில் நீ மறைத்துவைத்த
பாதி புன்னகைத்தான்
மீதி புன்னகையின் மொத்த
அழகையும் காட்டிக்கொடுத்துவிட்டதே!!!
இன்னும் ஏன் மறைந்திருக்கிறாய்???
இல்லை! நீ இதுபோல் மறைந்தே இரு...

எழுதியவர் : சிவராமகிருட்டிணன் (3-Jun-17, 7:45 pm)
Tanglish : paathi punnakai
பார்வை : 346

மேலே