தனியாக காத்திருக்கிறேன்

இளமை இசையில் இசைக்கிறது காமம் என்னைவயதின் வாய்பிழையால்

உச்சறிக்க தடுமாற்றம் - மறு

உயிர் புகுந்தாற்போல் உணர்விறக்கம்தனியாக காத்திருக்கிறேன்

துணையானவளே - நீ

எங்கே இருக்கிறாய்


Close (X)

3 (3)
  

மேலே