வாழ்க்கை சாவி

என்றைக்காவது எடுத்துக்கொள்ளளாமென்று
ஆசையையும் கனவையும்
பூட்டிவைத்த சாவியை தொலைத்துவிட்டேன்,
உடைத்துவிடலாம் என்றால் உதிர்வது பூட்டு மட்டுமல்ல
சில உறவுகளும் தான்..

எழுதியவர் : சுரேஷ் காந்தி (12-Oct-17, 11:09 pm)
Tanglish : vaazhkkai saavi
பார்வை : 85
மேலே