இல்லை

எழுத்திற்கு எல்லை இல்லை கற்பனைக்கு காலங்கள் இல்லை
கவிதைகளுக்கு காட்சிகள் இல்லை
கனவுக்கு காரணங்கள் இல்லை
காதலுக்கு கண்கள் இல்லை
மோதலுக்கு முடிவுகள் இல்லை
முடிவுகளுக்கு விடிவுகள் இல்லை ....

எழுதியவர் : ர.தினேஷ்குமார் (12-Oct-17, 8:09 pm)
Tanglish : illai
பார்வை : 51
மேலே