என் காதலன்

எனை மயக்க வந்தவன் இவனோ
மாயக்கண்ணன் இவனோ...

எனை மயக்க வந்தவன் இவனே
மாயக்கண்ணன் இவனே....

நாளும் நீயும் வந்து காதல் செய்யேன்...
நீயும் வந்து காதல் செய்யேன்
மாயக்கண்ணனே....

நானும் நீயும் காதல் செய்ய காலம் வந்ததே...
நீயும் வந்து காதல் செய்யே
மாயக்கண்ணனே....

தினமும் இரவும் காதல் சண்டை போட..
மனதும் மனதும் சேர்ந்து தாளம்
போட...

எனது அழகனே வாராய்
உறங்க மடி கொஞ்சம் தாராய்...


எனது கவிஞனே வாராய்
கதம்ப கவி கொஞ்சம் பாடாய்...

எழுதியவர் : kabi prakash (8-Nov-17, 10:30 pm)
Tanglish : en kaadhalan
பார்வை : 195

மேலே