மலராக நான்

யாரும் இல்லா தனிமையில்
வேர்களோடு பேசுகிறேன்
மலராகிய நான்!!!

எழுதியவர் : மேகலை (7-Dec-17, 7:26 pm)
Tanglish : malaraaga naan
பார்வை : 242

மேலே