அஞ்ஞானம்

அஞ்ஞானம் அகற்ற அறிவி னொக்குமோ
அஞ்ஞானம் இல்லா ஞானம்

எழுதியவர் : (26-Jan-18, 12:10 am)
Tanglish : agnaanam
பார்வை : 30

மேலே