அறியாமை

இரவியறிவனோ இருள் பொருளரியுமோ அரு
அறியுமோச் சொல் அறியாமை

எழுதியவர் : (26-Jan-18, 12:11 am)
Tanglish : ariyaamai
பார்வை : 41

மேலே