நண்பணின் அழுகை

துயரத்தை கழுவ
கண்கள் ஊற்றும் தண்ணீர்

எழுதியவர் : (23-Feb-18, 9:20 am)
பார்வை : 1806

மேலே