காந்தக் காதல்

காந்தமும் காதலும் ஒன்றே...
எத்துனையாக உடைத்தாலும் இருதுருவங்களும் ஒன்றிலே...😘

எழுதியவர் : ஹாருன் பாஷா (5-Apr-18, 12:25 am)
பார்வை : 287

மேலே