ஹைக்கூ

அடக்கம்...........
மாங்கொட்டை கனிக்குள்
முந்திரி, பழம், கீழ் கொட்டை

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (10-Jul-18, 9:25 am)
பார்வை : 80

மேலே