தன் காதலை

மின்னல் கண்ணடிக்க...!!!
இடி தன் காதலை வெளிப்படுத்தியது ஊருக்கே கேட்கும் அளவிற்கு...!!!

எழுதியவர் : saranya k (11-Jul-18, 11:10 pm)
Tanglish : dhan kaadhalai
பார்வை : 49
மேலே