கவிழ்ந்து கிடக்கிறது

வேண்டாமென்ற டயரும்
வெட்டிப்போட்ட நுங்கும்
வண்டியாயின
விளையாட..

சுழன்றிடும் காலச்சக்கரத்தில்
கழன்றுவிட்டன
சக்கரங்கள்,
மலரும் நினைவுகளாகிவிட்டன
கிராம விளையாட்டுகள்..

கணினியில் பார்த்து
சமாதானப்பட்டுக்கொண்டே
கவிழ்ந்து கிடக்கிறது
இளைய பாரதம்-
கணினியில்,
கைபேசியில்..

தலை நிமிருமா,
நிலை மாறுமா...!

எழுதியவர் : செண்பக ஜெகதீசன்... (25-Aug-18, 7:13 pm)
சேர்த்தது : செண்பக ஜெகதீசன்
பார்வை : 100

மேலே