காதலும் காமனின் பிள்ளையே

மூச்சிறுக்கி முத்தமிட்ட சூட்டில் கண்களும் செங்காந்தள் ஆகியபின் உணர்ந்தது காதலும் காமனின் பிள்ளையே...😘

எழுதியவர் : ஹாருன் பாஷா (30-Aug-18, 5:58 pm)
சேர்த்தது : ஹாருன் பாஷா
பார்வை : 42

மேலே