புலர்

புலர்

வஞ்சனையில் வீழாது பஞ்சமும் காணாது
பொங்கல் நிலமே புலர்

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (12-Jan-19, 12:40 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 33

மேலே