அரசியல் ஆட்சியில் அமர்வதர்க்கே

அரசியல் ஆட்சியில் அமர்வதர்க்கே
*************************************************************

அரங்கம் அதிரடித்து ஆர்பாட்டம் பலசெய்து
வரம்பெற்றே வந்தவர்போல் பூடகமாய் உரைநிகழ்த்தி
திறம்பட உண்மைபோல் தேர்ந்துரைத்தார் பொய்வாக்கு
அரசியல் ஆட்சியில் அமர்வதர்க்கே

எழுதியவர் : சக்கரைவாசன் (20-Apr-19, 4:56 pm)
சேர்த்தது : சக்கரைவாசன்
பார்வை : 91

மேலே