பாட்டுக்கும் பாழாகும் ஒட்டுக்கும்

பாட்டுக்கும் பாழாகும் ஒட்டுக்கும்
*******************************************************

பாட்டுக்கும் பாழாகும் ஒட்டுக்கும் பாங்கான
ஏட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் எங்கெங்கோ கட்டிவைத்த
வீட்டுக்கும் போட்டியுண்டு வேதா விமலாநின்
கூட்டுக்கு போட்டியுண்டோ ? சொல்

எழுதியவர் : சக்கரைவாசன் (20-Apr-19, 5:11 pm)
சேர்த்தது : சக்கரைவாசன்
பார்வை : 95

மேலே