பகவத்கீதா வெண்பா பக்தி யோகம் 9 சுலோகம் 20

20 .
ஈண்டுரைத்த வாறென்னை முற்றிலும் எப்பக்தன்
யாண்டும் கதியாய் அமிழ்தறம்பின் பற்றுவனோ
அப்பக்தன் என்னதிப்ரி யன் .

இத்துடன் பகவத் கீதையின் 12 ஆம் அத்தியாமான
பக்தி யோகம் நிறைவு பெறுகிறது.

------கீதன் கவின் சாரலன்

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (20-Apr-19, 6:55 pm)
சேர்த்தது : கவின் சாரலன்
பார்வை : 22

மேலே