சண்டைகளும் சுகம் தான்

என்னவனே!
காதலில் சில சண்டைகளும்
சுகம் தான்
மழைக்குப் பின் வரும் மண்வாசனை போல்.
சண்டைக்குப் பின் வரும் சில
கெஞ்சல்களும் பல கொஞ்சல்களும்
மனதிற்க்கு என்றுமே சுகம் தான்.......

எழுதியவர் : ஏஞ்சல் தேவா (27-Apr-19, 11:50 am)
சேர்த்தது : ஏஞ்சல் தேவா
பார்வை : 281

மேலே