இட்டதும் இடப்பட்டதும்

ஆழக்குழி தோண்டி
அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு
அன்னார்ந்துப் பார்த்தால்
ஐந்து வருடங்கள் ஓடிவிடும்!
இட்டதும் இடப்பட்டதும்
கூமுட்டைகளே!

எழுதியவர் : த.சௌந்தர ராசன் (29-May-19, 11:29 am)
பார்வை : 339

மேலே