வான்

வாகனத்துள் திரண்டு வரும் புகையால்
வானகம் வறண்டு விடும்.

எழுதியவர் : கவிஞர் கைப்புள்ள (17-Jun-19, 10:32 pm)
சேர்த்தது : கைப்புள்ள
Tanglish : vaan
பார்வை : 117

மேலே