நினைவின் தளும்புகள்

காலச்சுவடுகளின்
கரம் பற்றி
பின்னோக்கி
நடக்கையில்
தொலைந்த
உறவின்
நிறப்பிரிகை
நிறங்களாய்
நிறைந்திருக்கிறது
நினைவு

தருணங்கள்
மீட்டிச்செல்கிறது
யாழ் ஒன்றை
இசையாய்
நீ வரும் வரை

உன்னுள்
மறைத்து வைத்த
நேசங்களை
யாசகமாய்
உன் கரம்
பற்றிக் கேட்கையில்
என் நினைவின்
தளும்புகளைக்
மறைத்தே
ஏதும்
அறியாதது போல்
மெல்ல நகர்கிறாய்
நீ......

- அன்றிலன், குப்பிச்சிபுதூர்

எழுதியவர் : அன்றிலன், குப்பிச்சிபுதூ (19-Jun-19, 1:41 pm)
சேர்த்தது : andrilan
பார்வை : 569

மேலே