அறிவு

............அறியாமை....
💦💧💦💦💦💦💦💦

தாகத்துக்கு தண்ணீர்
யாகத்தால் கிடைக்கும் போது
மரம் வளர்த்து மழைகேட்டே
மடையர்களாய் வாழ்ந்து விட்டோம்...
☔☔☔☔☔☔☔☔
க.செல்வராசு....

எழுதியவர் : க.செல்வராசு (25-Jun-19, 5:54 pm)
Tanglish : arivu
பார்வை : 535

மேலே