ஆராத்தி

நிழல் இல்லா நிலா அவள்
நிலவும் வெண்மை அவளும் வெண்மை
அன்பே ஆராத்தி
உன் கருங்கூந்தல் போலே நான்
கருமை
நிற வேற்றுமை இல்லைதான்
என நினைத்தேன்
பொருந்தா பொருளாக என்னில் நீ
கற்பனையோ இதுவும்

பொ.ர. சுப்ரமணியன்

எழுதியவர் : P.R.Subramaniyan (1-Jul-19, 11:11 pm)
சேர்த்தது : PR SUBRAMANIYAN
பார்வை : 52

மேலே