மழையாய்ப் பொழி

மழையாய்ப் பொழி
**************************************

மணலையே லிங்கமாய் மனங்குவிந்து அமைத்தவளே
மணலையும் மனங்கனிந்து மார்புடன் அணைத்தவளே
மணலாய்ப் புழுதியாய் புவியோடி அலைகின்றோம் -இம்
மண்ணும் மனங்குளிர பொழிமழை

எழுதியவர் : சக்கரைவாசன் (12-Jul-19, 5:53 pm)
சேர்த்தது : சக்கரைவாசன்
பார்வை : 425

மேலே