துயர் உண்டோ

எல்லாம்நன் மைக்கே எதுவும் கடந்திடும்
என்பாருக் குண்டோ துயர் ?

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (31-Jul-19, 11:14 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 106

மேலே