காதல்

நான்
விழிக்கும்
போதல்லாம்
அவள்
வேண்டும்
என்கிறது
விழிகள் ...
விட்டால்
என்
விழிகள்
அவள்
வீட்டுக்கே
சென்றுவிடும்
போலிருக்கிறதே...!!!

எழுதியவர் : G தமிழ்செல்வன் (16-Sep-19, 8:35 pm)
சேர்த்தது : G தமிழ்செல்வன்
பார்வை : 441

மேலே