திருமால் மறுபிறப்பு

திருமால் மறுபிறப்பு

மறுபிறப் பொக்கும் திருமாலுக் கென்று
நிரூபித்த ஐயப்பன் வாழ்க


ஆதி வஸ்துக்களான சிவன் திருமால் (சக்தி அம்சம்) இவர்களின்
மூலப்பொருளான அகர உகர ம;கரங்களை க்கொண்ட ஐய ப்பனில்
அவற்றைக் காண்பதுஇயற்கையே

மறுபிறப் பொக்கும் திருமாலுக் கென்று
நிரூபித்த ஐயப்பன் வாழ்க

எழுதியவர் : பழனிராஜன் (16-Jan-20, 10:14 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 41

மேலே