வாழ்க்கை

படித்துவிட்டு பரீட்சை சந்தித்தால்
அது பள்ளி பருவம்

பரீட்சை சந்தித்துவிட்டு படம் படித்தால்
அது வாழும் பருவம்

மனித நீ எந்த பருவம்
என்று எண்ணி பார்
மீதி இல்லாமல் விடை கிடைத்தால்
அது வாழ்வின் வெற்றி

--இப்படிக்கு மீதி வைத்திருப்பவன்

எழுதியவர் : சீ.மா.ரா மாரிச்சாமி (28-Jan-20, 7:12 pm)
Tanglish : vaazhkkai
பார்வை : 358

மேலே